Cart 0

30 Bisikan Hati Isteri- Dr. Hasan Hj. Mohd Ali

RM 9.60


Sinopsis:

SIRI CETUSAN HATI UTUSAN – AKRAB ini merupakan dosa kekeluargaan iaitu merangkumi sepla cetusan huti dan rasa setiap ahli keluarga yang terdiri daripada suami, isteri, anak - anak dan ibu bupu.  Bugi mewujudkan kerukunan dan ketarmoniun dalam sesebuah keluarga, saling menghormati perasaan satu sama lain merupakan kunci utama keluarga yang  Bagi golongan suami, walaupun mereka merupakan ketua keluarga, perasaan kemarun perlu juga diberikan perhatun oleh pihak isteri dan ahli keluarga lain Begitu juga dengan perasaan  isteri, anak- anak dan ibu hupa, mereka juga inginkan  belaian mesra yang sewajarnya daripada orang yang paling hampir dengan mereka sebagai konflik yang berterusan akan menghancurkan kekeluargan ini.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment