Cart 0

118 Model Penulisan Bahasa Melayu: Tingkatan 1,2,3

RM 13.90


Synopsis:

Merupakan buku rujukan komprehensif yang sesuai untuk kegunaan guru dan murid.

Contoh pemindahan maklumat dan karangan yang disertakan adalah padat dan menyeluruh serta menepati keperluan pembelajaran murid-murid tingkatan 1,2,3. rangka pemindahan maklumat dan karangan serta jawapan penuh yang disediakan dapat membantu para murid membina penulisan yang baik.

Buku ini dapat merealisasikan matlamat para murid untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam aspek penulisan bahasa melayu.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment