Cart 0
TAHZIIB

TAHZIIB SYARAH AL-THAHAWIYAH OLEH ABDUL AKHIR HAMMAD (FREE SHIPPING)

RM 45.00


Salah satu kitab terbaik yang menguraikan akidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah Syarah al-Aqidah ath-Thahawiyah, milik Imam Ibnu Abi al-Izz al-Hana  Rahimahullah (w.792 H). Kitab ini telah diterima secara luas oleh kaum Muslimin dan dikaji di berbagai majlis dan bahkan lembaga-lembaga pendidikan formal.  Hanya, kitab tersebut cenderung terasa berat bagi sebagian kalangan. Inilah yang mengilhami Syaikh Abdul Akhir Hammad al-Ghunaimi untuk mengintisarikan dan menyusun ulang kitab tersebut menjadi seperti buku ini.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment