Cart 0
JENAZAH

MUTIARA FIQH IMAM HANAFI - PENGURUSAN JENAZAH (FREE SHIPPING)

RM 41.00


Sesiapa yang ingin memiliki ilmu seluas lautan dalam bidang fiqh, maka hendaklah dia mempelajarinya dari Abu Hanifah - Imam al Syafi'ie.
Imam Abu Hanifah seorang yang sangat faqih semasa dizamannya - Sufyan al Thauri dan Idn al Mubarak.
Imam Abu Hanifah merupakan seorang ulama agung yang tersenarai di kalangan empat ulama muktabar, beliau juga turut menjadi pengasas kepada mazhab Hanafi.Belau terkenal sebagai seorang ulama yang banyak melakukan ijtihad berasaskan metode al Ra'y disebabkan oleh sikap berhati-hati beliau dalam menerima nas-nas yang diragui kedudukannya.
Mutiara Fiqh Imam Hanafi merupakan karya yang menhimpunkan fiqh mazhab Imam Abu Hanifah dan pandangan ulama-ulama al Hanafiyyah dalam hukum-
hukum fiqh Islam. Dalam siri ini, fiqh Imam Hanafi memfokuskan
perbincangan mengenai pengurusan jenazah dan pelaksanaannya.Justeru
itu, dalam mengemukakan pandangan fiqh Imam Hanafi, dimuatkan bersama
dalil dan hujah yang menjadi asas pegangan bagi setiap hukum yang
diputuskan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment