Cart 0
membangun

Membangun Sistem Persaudaraan Islam oleh Dr Ali Abdul Halim Mahmud

RM 68.00


Sesungguhnya Islam adalah manhaj al-hayah (sistem hidup) mutakhir yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Taala, kepada umat manusia, jalan hidup yang lengkap dan diredhai. Dengan mengikuti dan melaksanakan segala yang terkandung dalam manhaj ini, baik yang berupa keyakinan, ibadah, hukum , mahu pun etika-etikanya, akan terwujudlah kebaikan di dunia dan akhirat.
Mendakwahkan dan menyampaikan manhaj ini kepada umat manusia, menghimbau mereka untuk melaksanakannya dalam segala aspek kehidupannya dan berkorban dengan tenaga , waktu dan harta benda untuk tujuan ini, adalah kewajipan yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap muslim dan muslimah. "Katakanlah inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata ." (Yusuf : 108).

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment