Cart 0
dibawah

Di Bawah Kepak Sayap Malaikat oleh Muhammad Zakki Mubarok

RM 52.00 RM 62.00


Kejahilan adalah salah satu sebab utama seseorang terjerumus ke dalam ke maksiatan dan kefasikan bahkan ke dalam kemusyrikan atau kekafiran. Orang yang beribadah kepada Allah dengan kejahilan maka sesungguhnya mereka lebih banyak merosakkan daripada membangun.
Sekarang ini, tingkat pengetahuan umat Islam malah kalah dibandingkan dengan orang kafir.Ternyata justeru orang kafir itulah yang mengamalkan ajaran Islam seperti kewajipan menuntut ilmu setinggi-tingginya. Jarang kita menentukan ilmuwan di antara umat Islam.Sebaliknya, tingkat kejahilan sangat tinggi di negara -negara Islam.
Buku hasil tinjauan dari beberapa kitab ( di antaranya: al-Jami'fii Thalabi
Ilmi Syarif, Majmu Fataawa, Fathul Baari, al-Muqaafaqaat,Ihya' Ulumuddiin dan yang semacamnya) ini hadir demi mencuba menjawab semacam cabaran dan permasalahan di atas.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment