Cart 0

Ensiklopedia Akhlak Muhammad SAW

RM 99.00


Rasulullah SAW rahmat bagi alam semesta dan menjadi suri tauladan bagi seluruh makhluk. Akhlak yang mulia selalu tercermin dalam setiap patah perkataan dan tingkah laku beliau. Kemuliaan akhlak Nabi SAW.telah diakui bukan hanya oleh umt Islam, melainkan juga oleh kalangan nonmuslim.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment