Cart 0
41 bhg 1

Jurnal Hukum JLD.41 BHG.1

RM 35.00


Aplikasi Kaedah Fiqh Berkaitan Beban Pembuktian:

Tinjauan Ringkas Terhadap Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Keluarga Islam

Oleh: Azizah Mohd Rapini, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment