Cart 0
35 bhg 1

Jurnal Hukum JLD.35 BHG.1

RM 35.00


Abu Suffian bin Yaziz & Prof. Madya Dr. Zaini Nasohah                                                  1. Analisa Keputusan Mahkamah Syariah Dalam Penentuan Kadar dan Bentuk Nafkah

2. Cadangan Formula Pengiraan Kadar Nafkah Anak Mengikut Peringkat Umum Untuk Mahkamah Syariah di Malaysia

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment