Cart 0

Pengantar Kesusasteraan Melayu

RM 36.00


Buku Pengantar Kesusasteraan Melayu padat dengan kandungan yang menyentuh perkara-perkara penting dalam Kesusasteraan Melayu:

  • Latar Belakang Kesusasteraan Melayu
  • Puisi Melayu Tradisional
  • Puisi Melayu Moden
  • Prosa Melayu tradisional
  • Prosa  Melayu Tradisional
  • Pengenalan Teori Sastera
  • Teori sastera Barat
  • Teori Sastera Tempatan
  • Pengenalan Kritikan Sastera
  • Asas Kritikan Sastera

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment