Cart 0

Tajwid Al Quran Rasm Uthmani

RM 16.00


TAJWID AL-QURAN RASM UTHMANI Hj Abdul Kadir Leong Buku yang diberi nama "Tajwid Al-Quran Rasm Uthmani" ini memberi maklumat kepada masyarakat Islam seluruhnya mengenai hukum-hukum tajwid dan penggunaan tanda-tanda bacaan Al-Quran Rasm Uthmani dalam bacaan ayat suci Al-Quran menurut Tariq Syatibi dari Riwayat Hafs bin Sulaiman ibn Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi bagi Qiraat Asim bin Abi An-Najud Al-Kufi At-Tabi'i dari... Buku: Tajwid Al-Quran Rasm Uthmani Penulis: Hj Abdul Kadir Leong.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment