Cart 0

Asas Tajwid: Rasm Uthmani- Muhammad Sharif Hassim

RM 18.00


Buku Asas Tajwid Rasm Uthmani ini merupakan hasil himpunan risalah tajwid dengan jelas dan mudah. Keunikan buku ini ialah disusun berasaskan konsep satu muka surat, satu hukum. Kecuali bahagian yang terlalu panjang kebanyakan muka surat memuatkan hanya satu hukum tajwid dengan contoh-contoh yang jelas bagi memudahkan kefahaman pembaca.


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment