Cart 0

Safinatun Naja - Perkara-Perkara Yang Wajib Bagi Seorang Hamba Kepada Tuhannya Mengikut Mazhad Syafie

RM 13.90


Safinatun Naja ialah sebuah kitab yang membahaskan tentang asas-asas ilmu fekah mengikut mazhab syafie. Bahagian pertama kitab membahaskan tentang asas akidah Islam yang melitupi rukun iman, rukun islam, dah syahadah. Perbahasan seterusnya ialah tentang perkara bersuci atau taharah, mandi wajib, tayamum dan puasa.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment