Cart 0
6c7744d1050bdf97e81560cd393d5b98

Kaedah Usul Fiqh Imam Syafi'i (With Box) - Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti (Jahabersa)

RM 91.00


Buku yang ada di hadapan pembaca ini ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdurahman As-Suyuti.Dalam bidang kajian ilmu usul fiqh buku ini dikategorikan sebagai buku langka yang dikarang oleh beliau.Dikatakan langka kerana ia mengandungi kaedah-kaedah yang memerlukan kajian mendalam, ketekunan, kesungguhan serta pengorbanan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment