Cart 0
11321

Tafsir Al-Qurthubi Jilid 7 - Surah Al An-'aam, Al A'raaf dan Al Anfaal

RM 95.00


Tafsir al qurthubi jilid 7: Surah al an-'aam, al a'raaf dan al anfaal

Pengarang: Imam Al Qurthubi

Penterjemah: Sudi Rosadi, Fathurrahman, Ahmad Hotib

Editor: M. Ikbal Kadir

Ini adalah satu lagi khazanah ilmu ulama generasi awal ahli sunnah wal-Jama’ah dalam bidang tafsir Al-Qur’an.Menghimpunkan tafsir ayat-ayat Al-Qur’an di atas manhajnya. Sebuah khazanah besar yang menjadi rujukan para ulama setelahnya dan sangat wajar untuk ditela’ah oleh para penunutut ilmu dan pengkaji. Kitab ini disusun oleh Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah, yang merupakan ulama di era tahun 600 hijrah.Di antara kitab tafsir yang methode perbahasannya berpaksi dan fokus kepada kaedah dan kajian fiqh adalah kitab tafsir ini, yakni Tafsir Al-Jaami’ li Ahkamil Qur’an karya Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah, atau juga dikenali dengan nama Tafsir Al-Qurthubi.

Bahasan tafsirnya mencakupi pelbagai cabang termasuk menjangkau keluasan fiqh 4 mazhab dalam membahaskan hukum-hakam.

Di antara lain keistimewaan Kitab Tafsir Al-Qurthubi adalah:

1, Tafsir Al-Qurthubi dianggap sebagai sebuah ensiklopedia besar yang memuatkan begitu banyak cabang-cabang ilmu tidak terhad kepada semata-mata tafsir.

2, Menggali dan menjabarkan hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur’an dengan perbahasan yang luas.

3, Setiap hadis-hadis yang beliau kemukakan dibentangkan berserta dengan komentar dan sanadsanadnya sebagai panduan dan penilaian para pengkaji terkemudian.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment