Cart 0

Ramuan Zuhud Dalam Kehidupan Muslim oleh Ibrahim Azmi Hassan (FREE SHIPPING)

RM 24.00 RM 40.00


Perbahasan yang dimuatkan dalam buku ini berkisar tentang peranan zuhud yang telah berjaya mengembalikan hakikat kehidupan manusia yang sebenar ke pangkuan Allah. Konsep zuhud ini juga berperanan membentuk kefahaman minda seseorang hamba terhadap realiti kehidupan yang dibawa, andaikata dia bertanya kepada dirinya: Ke arah mana dia mahu membawa kehidupan ini dan di manakah berakhirnya kehidupan yang dikandung oleh jasad dan tubuh badannya ini? Bererti dia mesti mempunyai tujuan dan matlamat dalam perjalanan hidupnya, dia mesti mempunyai arah dan hala tuju untuk membawa dan memandukan kehidupannya itu ke suatu tempat yang selamat tanpa kacau-bilau. dia mesti mempunyai wawasan hidup untuk membina masa depan hidupnya agar amalan-amalan yang dilakukan sepanjang hidupnya itu diterima oleh Allah semua sekali. Maka di sini letaknya titik tolaknya perbahasan yang hendak dikemukakan dalam buku ini. Konsep kehidupan zuhud ini dapat menyatukan perasaan hati yang sedang berkecamuk dan dapat menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi oleh manusia.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment