Cart 0

Become High Value Woman- Meisya Sallwa

RM 25.00


High Value Women tidak pernah memulakan persaingan, tetapi mereka menyokong sesama perempuan untuk saling memperkasakan. Kemampuan mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang dapat dipegang dalam kehidupan.

High Value Women memberikan daya dan kepercayaan kepada diri mereka sendiri melalui keyakinan dan bukan pengesahan mereka layak dan berhak atas perkara yang mereka lakukan.

Menjadi perempuan adalah tentang menjadi ‘Tuan’ atas diri sendiri. Pilihan mereka bukan ditentukan oleh kewajipan, tetapi keinginan sendiri.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment