Cart 0

Ayah sebagai Hero, Anak sebagai Sahabat, Melukis Keluarga Bahagia

RM 25.00


Ibnu al-Adim, seorang tokoh ilmuwan agung yang pernah dilahirkan di Syam(Syria). Ibnu al-Adim menguasai pelbagai cabang ilmu seperti sastera, bahasa, sejarah, hadis dan fiqh. 

Beliau menulis buku ini sebagai penghargaan kepada Sultan al-Malik az-Zahir Abu al-Muzaffar Ghazi, iaitu raja yang memerintah Halab pada tahun 582 Hijrah. Halab menjadi begitu gemilang sehingga ia dianggap kiblat bagi para cendekiawan dan Kaabah bagi sasterawan. 

Ibnu al-Adim menumpahkan sepenuh jiwanya pada pendidikan dan hubungan seorang ayah dan anak melalui buku ini. Pembaca juga dihidangkan dengan kisah-kisah rakyat serta syair mengenai ayah dan anak. Sebagai sasterawan dan ilmuwan, ketelusan kepengarangan Ibnu al-Adim menjadikan buku ini padat dengan ilmu serta segar dibaca. 

Melalui buku ini, semoga terlahirnya insan-insan berguna seperti Sultan al-Malik yang menghidupkan budaya ilmu, membela nasib orang susah dan memuliakan ulama. 

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment