Cart 0

Akta Perlindungan Saksi 2009 (Akta 696) & Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711) DWIBAHASA

RM 15.00


Akta 696 - Suatu Akta untuk mewujudkan suatu program bagi perlindungan saksi dan bagi perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya.

Akta 711 - Suatu Akta untuk memerangi rasuah dan salah laku lain dengan menggalakkan dan memudahkan pendedahan kelakuan tidak wajar dalam sektor awam dan swasta, untuk melindungi orang yang membuat pendedahan itu daripada tindakan yang memudaratkan, untuk mengadakan peruntukan supaya perkara yang didedahkan disiasat dan diuruskan dan untuk mengadakan peruntukan bagi perkara lain yang berkaitan dengannya.

*Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

Mengandungi:
Akta Perlindungan Saksi 2009 (Akta 696)
Witness Proctection Act 2009 (Act 696)
Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
Whistleblower Protection Act 2010 (Act 711)
 

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment