Cart 0

Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621) Peraturan-Peraturan Dan Perintah

RM 32.50


Suatu Akta untuk mengadakan peruntukan bagi bantuan bersama dalam perkara jenayah antara Malaysia dan negara-negara lain dan bagi perkara-perkara berkaitan dengannya.

Mengandungi:

  • Akta Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2002 (Akta 621)
  • Mutual Assistance In Criminal Matters Act 2002 (Act 621)
  • Peraturan-Peraturan Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah 2003
  • Mutual Assistance in Criminal Matters Regulations 2003
  • Perintah Bantuan Bersama Dalam Perkara Jenayah (Triti Mengenai Bantuan Bersama Undang-Undang Dalam Perkara Jenayah) 2005
  • Mutual Assistance In Criminal Matters (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Order 2005

Nota: Buku ini mengandungi kedua-dua versi Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment