Cart 0

Rahasia Mutiara At-Thariqatun-Naqsyabandiyah - Siri Ilmu Tasawwuf

RM 11.90


Jangan diamalkan zikir-zikir yang tersebut di dalam kitab ini. Sebelum dipelajari kepada ahlinya, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dalam Surah Al-Anbiya Ayat:7 mafhumnya: "Maka bertanyalah kamu kepada "Ahlu al-Dzikri" (orang yang berilmu) jika kamu tidak mengetahui."

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment