Cart 0

Pengajian Perniagaan: Pengurusan Semester 2- Edisi Keempat

RM 36.00


Sinopsis:

Buku Ace Ahead Teks STPM Pengajian Perniagaan: Pengurusan Penggal 2 Edisi Keempat ini berfungsi sebagai buku teks yang ditulis berdasarkan sukatan pelajaran Pengajian Perniagaan STPM terkini dan sistem pentaksiran terkini serta sangat sesuai digunakan sebagai rujukan pelajar dan guru di peringkat STPM. Kandungan/nota dipersembahkan dalam bahasa yang mudah difahami berserta rajah yang relevan untuk meningkatkan pemahaman pelajar. Di samping menyediakan soalan peperiksaan dalam latihan pada akhir setiap bab, buku ini juga memuatkan kertas model peperiksaan pada akhir buku. Sebagai sokongan kepada buku sistem baharu ini, Companion Website turut disediakan untuk pelajar dan juga guru.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment