Cart 0

Maximum Practice SPM Latihan Topikal Berstruktur: Bahasa Arab Tingkatan 4

RM 7.90


  • Menepati kehendak DSKP Pendidikan Islam KSSM.
  • Merangkumi keseluruhan tajuk di dalam buku teks Pendidikan Islam KSSM.
  • Mengandungi set soalan beserta jawapan.
  • Boleh diguna semasa aktiviti pak-21 mengikut kreativiti guru.
  • Mempunyai soalan yang meliputi pelbagai aras dan kemahiran beserta soalan KBAT.
  • Dijadikan sebagai bahan bantu pembelajaran murid.
  • Boleh digunakan sebagai bahan sokongan guru untuk digunapakai semasa pengajaran dan latihan di rumah.
  • Memberi pengalaman kepada murid menjawab soalan.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment