Cart 0

Kaedah Dan Statistik Penyelidikan Buku3- Asas Statistik Penyelidikan Analisis Data Skala Likert (Edisi Kedua)

RM 55.00


Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment