Cart 0

Hidayah As-Salikin (Rumi)

RM 32.00


Kitab ini dikarang oleh Syeikh Ahmad al-palembani yang mengandungi mukadimah membicarakan tentang kelebihan ilmu. Manakala kandungannya membicarakan tentang : • Bab 1 : Aqidah ahli Sunah wal Jamaah • Bab 2 : Berbuat taat dan ibadah yang zahir. Bab ini mengandungi 12 fasal • Bab 3 : Menjauhi maksiat zahir • Bab 4 : Menjauhi maksiat batin. Bab ini mengandungi 10 fasal • Bab 5 : Segala ketaatan batin. Bab ini mengandungi 10 fasal • Bab 6 : Fadilat zikir, adab dan peraturannya. Bab ini mengandungi 3 fasal • Bab 7 : Adab persahabatan dan pergaulan antara pencipta dan yang diciptakan. Bab ini mengandungi 4 fasal Sebagai penutup, kitab ini menyentuh mengenai adab persahabatan dengan yang dikenali dan yang tidak dikenali. Diakhiri dengan suatu tatimah. Kitab ini merupakan pelajaran tasawuf di peringkat permulaan. Ia sesuai dipelajari oleh orang awam dan pelajar peringkat sekolah menengah.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment