Cart 0

Hak Anda Dan Undang-Undang

RM 49.90


Buku Hak Anda dan Undang-Undang bertujuan untuk menjelaskan kepada orang ramai tentang hak mereka di bawah Undang-Undang Malaysia dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari. Antara perkara yang dihuraikan termasuk Kuasa Polis, Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian, Jual Beli Hartanah, Undang-Undang Kanak-Kanak, Latihan Khidmat Negara,Ceti Haram (along), Undang-Undang Jalan Raya dan banyak lagi.

Buku ini memberi senario yang memperlihatkan apa yang boleh berlaku dalam kehidupan sebenar dan menonjolkan hak anda di bawah situasi yang berlainan. Hak Anda dan Undang-Undang adalah panduan undang-undang,langkah demi langkah, bagi orang kebanyakan. Buku ini ditulis dengan cara yang mudah, tidak berbelit-belit dengan istilah undang-undang dan senang difahami oleh pembaca, dengan jadual perkara berkaitan disediakan untuk menyenangkan pemahaman. Pembaca yang tidak mempunyai latar belakang undang-undang boleh memahami hak mereka dengan mudah selepas membaca buku ini.

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment