Cart 0
Scan

Fiqh Wanita (Ibrahim Muhammad Al-Jamal)

RM 59.00


Pembahasan buku ini lebih menekankan pada masalah ibadah dan muamalah yang berkaitan kehidupan sehari-hari wanita. Penulis telah menelaah kitab-kitab rujukan dan merujuk kepada ahli hukum untuk mengupas tentang fiqh wanita.

Juga harus difahami bahawa perbezaan yang terjadi antara imam-imam hanyalah kerana rahmat yang diberikan allah bagi kaum muslimin hingga memberikan keluasan bagi mereka dalam ibadah dan muamalah. Apabila kami ketahui suatu pendapat berlandaskan dalil yang lebih kuat, maka kami menyebutnya, "Jika kami lihat mereka sama dalam hal itu, maka kami membiarkannya nagimu, terserah kepadamu memilih mana yang sesuai dengan keperluaanmu, kerana mereka semua benar.'

Please refer to the images for a summary/synopsis of the book.

Sila rujuk kepada gambar halaman belakang buku untuk membaca ringkasan buku tersebut. 

Customer comments

Author/Date Rating Comment